Låna

Upptäck nyttiga tips och råd om lån

Låna pengar med betalningsanmärkning - fakta och tips

Det är möjligt att låna pengar med betalningsanmärkning hos t.ex. Bluestep. Beakta dock att de traditionella bankerna – av principiella skäl – väljer att avslå alla ansökningar från personer med betalningsanmärkningar.

Att låna pengar med betalningsanmärkning behöver inte vara något hinder. Många banker beviljar, av principiella skäl, inte lån till personer med betalningsanmärkning. Däremot är en betalningsanmärkning enligt lagens bokstav inget hinder för att bevilja krediter till privatpersoner.

Möjligt låna pengar snabbt med betalningsanmärkning

Att låna pengar snabbt – i form av ett SMS-lån eller onlinelån – är således fullt möjligt trots att du dragit på dig en eller ett par betalningsanmärkningar. Att låna pengar utan kreditprövning är dock inte möjligt – alla låneansökningar måste nämligen efterföljas av en kreditprövning innan de beviljas. I kreditprövningen ingår alltid dubbelkoll mot kronofogdemyndighetens belastningsregister – som låntagare kan du alltså räkna med att kreditgivaren märker alla betalningsanmärkningar som du dragit på dig. Trots att du kan låna pengar med betalningsanmärkningar kan alltså dessa leda till att:

  • Räntan – eller avgiften – för lånet blir högre på grund av försämrad kreditvänlighet.
  • Du kan få avslag på höga belopp – ansök därför bara om exakt det belopp du är i behov av.

Tänk på att lån till personer med betalningsanmräkningar dels är olönsamma på grund av att grundräntan alltid är högre, dels på grund av att många kreditgivare höjer räntan ytterligare genom att tillämpa så kallad individuell räntesättning.

Reklamlänkar