Låna

Upptäck nyttiga tips och råd om lån

Studentlån - fakta och tips

Studentlån erbjuds antingen som blancolån eller som kortkredit. Räntan är vanligtvis högre än för studielån från CSN, men lägre än för andra blancolån.

Studielån är den allmänna beteckningen på studiemedel från CSN. Detta studiemedel består av två delar; studiebidrag och studielån. Av det totala studiemedelsbeloppet består ca två tredjedelar av lån, medan en tredjedel betalas ut i from av bidrag. Förutom studielån från CSN erbjuder även några traditionella banker lån för studenter – s.k. studentlån – med något generösare villkor än för ordinarie lån.

Studentlån från bank

Eftersom studielånen från CSN subventioneras med statliga medel, är räntan på dessa lån generellt sett lägre än på bankernas studentlån. SEB Studentlån erbjuder i skrivande stund en ränta på 6,25 procent, medan räntan på CSN-lånet är 2,4 procent. Tänk dessutom på att de flesta bankers studentlån är begränsade, medan CSN erbjuder studielån för sex års heltidsstudier.

Studielån från bank – alternativ till CSN?

Att ta ett studielån från en bank istället för ett traditionellt studielån lönar sig inte. Många väljer dock att utnyttja bankernas studentlån, bl.a. av följande anledningar:

  • Många studenter klarar inte av de villkor som CSN ställer. Antingen har man inte bott i Sverige tillräckligt länge (två år) för att ha rätt till studiemedel, eller har man inte klarat 75 procent av sina studier (tillika ett krav för att CSN ska bevilja fortsatta studiemedel).
  • Studiemedelsbeloppet från CSN – bestående av lån och bidrag – är i skrivande stund ca 8500 kr. Många väljer att komplettera detta belopp med ytterligare lån för att kunna leva bättre.
  • En minoritet av studenterna väljer att investera sitt ordinarie studielån. Då kan bankernas studentlån behövas för att överleva.

Sist men inte minst – tänk på att det är mycket lätt att bli beviljad de traditionella bankernas studentlån, då bankerna inte ställer samma krav på inkomst som för andra blancolån. Fundera därför noga över om du som student verkligen har råd att amortera på denna typ av lån?

Reklamlänkar