Låna

Upptäck nyttiga tips och råd om lån

Ungdomslån - fakta och tips

Många banker har särskilda ungdomslån till bostäder eller hemutrustning. Räntan brukar vara fördelaktig på privatlån. Bolån för ungdomar har däremot sällan lägre ränta än ordinarie bostadslån.

Många banker erbjuder särskilt förmånliga lån till dig som är ungdom. Det kan röra sig om privatlån till möbler och hemutrustning (för dig som är utländsk medborgare – t.ex. utbytesstudent – finns däremot förmånliga hemutrustningslån från CSN). Att ta lån som ungdom kan ibland vara enda vägen till ett självständigt liv.

Lån som ungdom kan kräva borgenär

Bankernas specifika ungdomserbjudanden bygger på marknadsföringsfilosofin att ungdomarna – tack vare de bindande amorteringarna – förbinder sig att bli kuner hos en specifik bank. Att erbjuda billiga ungdomslån är således ett sätt för banken att få en ny, långsiktig kund. Dock kan ungdomslån i vissa fall kräva borgenär – t.ex. föräldrarna – i de fall din inkomstsituation som ungdom är oviss. I regel görs dock en individuell kreditprövning i samband med att ungdomslån beviljas – då tar banken hänsyn till din specifika situation.

Syften med lån som ungdom

Syftena med ungdomslån kan vara många. Vanligtvis rör det sig om lån till möbler och vitvaror (kylskåp, spisar tvättmaskiner mm) eller bostadslån. Särskilt i samband med bostadslån till ungdomar krävs en borgenär, ifall den sökande ungdomen saknar fast inkomst. Studielån räknas i detta fall inte som inkomst hos bolånegivare. I övrigt är räntan på bolån inte högre för ungdomar än för äldre låntagare – den enda skillnaden är att kreditprövningen är något mildare för unga. Privatlån av typen hemutrustningslån kan till och med ha lägre ränta än övriga privatlån.

Reklamlänkar